Boendeenkät 2020

Boendeenkät 2020 är avslutad. Resultaten kommer sammanställas och vara tongivande för styrelsearbetet 2021.


Stort tack för er medverkan.


/mvh BRF Gesällen.