Välkommen

till BRF Gesällen, Åldermansgatan 5, Lund

BRF Gesällen är en bostadsrättsförening som äger och förvaltar en flerfamiljsfastighet på adressen Åldermansgatan 5 A-D i Lund. Adressen till föreningen är:

BRF Gesällen

Åldermansgatan 5A

227 36 Lund

brfgesallen@brfgesallen.org

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Föreningens fastighet

Föreningen äger fastigheten Gesällen 1 i Lunds kommun, vilken förvärvades 1946. På fastigheten finns 1 st byggnad i vilken föreningen upplåter 30 st lägenheter med bostadsrätt. Där finns även 4 st parkeringsplatser som upplåts med hyresrätt inom föreningen. Den totala boytan uppgår till 1415 kvm.

Grundfakta om föreningen

Bostadsrättföreningen registrerades 1945-04-03

Föreningens nuvarande stadgar antogs 2018-05-23

Organisationsnumret är 745000-2303