Kontakt

Tekniska fel/incidenter på hus/lägenhet:

Vid mindre akuta ärenden så kontakta i första hand styrelsen. Bredablick förvaltning kan också kontaktas via:

Telefon: 010-177 59 00

Webb: https://bredablickforvaltning.se/felanmalan/


Ekonomiska fel/frågor (t.ex. felaktig avgift, problem med betalning):

Telefon: 010-177 59 00

Webb: https://bredablickforvaltning.se/felanmalan/


Akuta ärenden (t.ex. utelåsning, stöld, skadegörelse) under vakentimmar:

Kontakta styrelsen med telefonnummer som finns i alla trappuppgångar.


Akuta ärenden övrig tid:

Kontakta jour: 040-93 12 70

Observera att du själv kan komma att få stå för kostnaden för utryckning av jouren och vissa andra åtgärder.

Tips vid plötsliga avbrott på el, vatten eller värme är att först kolla med aktuell leverantör om det är ett större, känt avbrott. Fråga gärna någon granne om de också drabbats. Felet kan ligga utanför fastigheten. 

Kraftringen https://www.kraftringen.se levererar el till huset.

VA Syd https://www.vasyd.se levererar vatten till huset.

Telenor https://www.telenor.se/kundservice/fast-bredband/via-fiber/  levererar bredband och IP-telefoni till huset.

ComHem https://www.comhem.se levererar radio och tv till huset. 


Kontakta styrelsen:

brfgesallen@brfgesallen.org


Övriga telefonnummer:

Polis: 114 14

Vid akuta farotillstånd:

SOS Alarm: 112